Сигнали на регулировчика. Как да се ориентираме?

Какви са сигналите на регулировчика и как лесно да се ориентираме, ако попаднем в ситуация, при която униформен полицай регулира движението.
За да сме максимално полезни ще разделим сигналите използвани от регулировчика.
Ще започнем с тези, при които преминаването е забранено:
Положение 1 – Регулировчикът е застанал с лице към вас, с ръце отпуснати встрани до тялото.
 • Действие – Преминаването ви, във всички посоки, е забранено.
Положение 2 – Регулировчикът е застанал с лява или дясна ръка изпъната право нагоре и друга ръка спусната плътно до тялото (с лице към вас, с гръб към вас или с рамо).
 • Действие – Внимание спри! Предстои смяна на сигнала на регулировчика. Преминаването ви, във всички посоки, е забранено.
Положение 3 – Регулировчикът е застанал с лице към вас, с лява/дясна ръка изпъната хоризонтално в страни от тялото.
 • Действие – Преминаването ви във всички посоки е забранено.
Положение 4 – Регулировчикът е застанал с гръб към вас, с ръце отпусната встрани до тялото.
 • Действие – Преминаването ви във всички посоки е забранено.
Положение 5 – Регулировчикът е застанал с ляво рамо към вас, с изпъната право напред лява ръка.
 • Действие – Забранено е преминаването ви.
Положение 6 – Регулировчикът е застанал с лице към вас, с ръце разперени хоризонтално встрани от тялото.
 • Действие – Преминаването ви във всички посоки е забранено.
Положение 7 – Регулировчикът е застанал с лице към вас, с лява или дясна ръка изпъната право напред, докато другата ръка е отпусната до тялото.
 • Действие – Преминаването ви е забранено.
Положение 8 – Регулировчикът е застанал с гръб към вас, с лява или дясна ръка изпъната право напред, с длан към вас, докато другата ръка е отпусната до тялото.
 • Действие – Преминаването ви е забранено.
Положение 9 – Регулировчикът е застанал с гръб към вас, с ръце разперени хоризонтално встрани от тялото.
 • Действие – Преминаването ви във всички посоки е забранено.
Ето и случаите, при които преминаването е разрешено:
Положение 1 – Регулировчикът е застанал с ляво рамо към вас и с изпъната хоризонтално, в страни от тялото, лява ръка.
 • Действие – Преминаването ви е разрешено направо и на дясно (преминавайки зад регулировчика).
Положение 2 – Регулировчикът е застанал с ляво или дясно рамо към вас, с ръце отпусната встрани до тялото.
 • Действие – Разрешено е преминаването ви направо и надясно.
Положение 3 – Регулировчикът е застанал с ляво рамо към вас, и с дясна ръка изпъната право напред.
 • Действие – Разрешено е преминаването ви във всички посоки, включително и завиването в обратна посока.