ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВА ПО ЧЛ. 157

Водач, на когото са отнети всички контролни точки губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството си за управление в съответната служба на Министерство на вътрешните работи. Лицето има право отново да бъде допуснато до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност, но не по-рано от шест месеца от датата, на която е върнато свидетелството. При кандидатстване за придобиване на правоспособност, за която се изисква стаж, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността.

 

Кандидат, загубил правоспособността си за управление на МПС по реда на чл. 157, ал. 4 ЗДвП, подлежи на изследване за психологическа годност преди записване за обучение за придобиване на правоспособност по чл. 157 от ЗдВП. Ако при това изследване се установи, че не отговаря на изискванията, определени с Наредба № 36, той не се допуска до обучение. Учебен център Гавазови си партнира успешно с психотерапевт Станислава Попова. За допълнителна информация относно реда и първи възможни дати за провеждане на психотест за водач на МПС можете да се свържете с нея на телефон 0885198565.

Обучението на лицата, загубили правоспособността си за управление на МПС от категория “В” по реда на чл.157, ал.4, ЗДвП, е по намален хорариум от 36 учебни часа /обхваща само съдържанието на модула ТО-1/. Продължителността на обучението е не по-малко от 6 учебни дни.

Необходими документи:

  • Лична карта;

  • Снимка паспортен формат;

  • Заповед от СДВР/ОДМВР по местоотчет за отнемане на свидетелството за управление на МПС, заверена че лишаването е изтърпяно;

  • Удостоверение за психологическа годност;

  • Диплома за завършено минимум основно образование.

 

Изпити:

След завършване на теоретичното обучение се полага писмен вътрешен изпит – решаване на електронен тест с 45 изпитни въпроса за 40 мин., като изпитът е успешно положен при набиране на 87 точки от общо 97. При успешно полагане на вътрешния изпит, курсистът има право да се яви и на държавен теоретичен изпит пред ДАИ. решавай листовки тук

Практически курс – не се провежда (по Ваше желание имате възможност за допълнителни практически упражнения). разгледай автопарка ни

След успешно положен държавен теоретичен изпит, курсистът има право да се яви на държавен практически изпит пред ИААА (след полагане на вътрешен практически изпит).

 

Виж още полезна информация тук:

СПИСЪК НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ОТНЕМАТ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

ОТНЕМАНЕ НА СУМПС ПО ЧЛ.157 – ПРЕВЕНЦИЯ