• Шофьорски курсове Пловдив
  • Автошкола Пловдив
  • Шофьорски курсове Пловдив
  • Автошкола Пловдив
  • Шофьорски курсове Пловдив
  • Автошкола Пловдив

Учебен център „Гавазови“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС в град Пловдив.

Категория „B1“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „B1“ в град Пловдив.

Категория „B“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „B“ в град Пловдив.

Категория „B+E“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „B+E“ в град Пловдив.

Категория „C“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „C“ в град Пловдив.

Категория „C+E“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „C+E“ в град Пловдив.

Караме,
за да пристигнем.

Учебен център „Гавазови“ провежда обучение за шофьорски курсове в категории „A“, „A2“, „В1“, „B“, „B78“,„B+E“, „С“, „С+Е“  както и за категория „D“.

ADR превоз на опасни товари

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда курсове за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе – ADR.

Нашите услуги

Новини и промоции

Call Now Button