Възстановяване на контролни точки – допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки

Допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване броя на контролните точки

Учебен център Гавазови притежава разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване броя на контролните точки. Като лицензирана учебна форма приемаме за обучение водачи, които за пръв път възстановяват контролни точки или ако е изминала една година от предишното възстановяване, с което са възстановили контролни точки и са изпълнили задължението си по чл.190, ал. 3 от ЗдВП за заплащане на задълженията си, което удостоверяват със съответните платежни документи. Не се приемат за възстановяване на контролни точки водачи, на които са отнети всички контролни точки.

За нарушения на Закона за движение по пътищата на водачите на моторни превозни средства се отнемат контролни точки. Важно е да знаем, че броят на контролните точки за отчет на извършените нарушения може да се възстановява чрез частично увеличаване с 1/3 от максималнния брой точки след преминато обучение, но не повече от веднъж за срок от една календарна година и то при условие, че водачът е изпълнил задълженията си по чл. 190, ал. 3 от ЗдВП, който гласи, че наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебно решени или определение на съда при обжалване. Служебно възстановяване на броя на контролните точки до максималния размер е приложимо след изтичане на две години, считано от датата на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което на водача са отнети контролни точки.

Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения от ЗдВП е 39. При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС притежателят му получава 26 контролни точки. След придобиване на 24 месеца стаж водачите получават допълнително 13 контролни точки. Тук е подходящ момент да разбием широко разпространения мит, че можем да увеличим броя на контролните си точки чрез преиздаване на свидетелство си за управление на МПС или придобиване на желана от нас категория за управление на МПС. При следващо издаване на свидетелство за управление на МПС броят на контролните ни точки НЕ СЕ ПРОМЕНЯ.

Контролните точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление. При налагане на наказания за нарушенията в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броят на оставащите контролни точки. Водачите трябва да следят броя на контролните си точки и своевременно да предприемат мерки за тяхното възстановяване, за да не изпаднат в ситуация, която налага възстановяване на права по чл. 157, за чийто условия можете да прочетете тук.

При връчване на наказателно постановление обърнете внимание на това колко контролни точки са Ви отнети, свържете се с наш служител и се доверете на опита и професионализма ни, за да запазите свидетелството си за правоспособност.

Виж още по темата от тук:

СПИСЪК НА НАРУШЕНИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ОТНЕМАТ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

ОТНЕМАНЕ НА СУМПС ПО ЧЛ.157 – ПРЕВЕНЦИЯ