На пътя алкохолът е лош съветник!

През последните години се наблюдава тенденция към увеличаване на пътнотранспортни произшествия с все по – млади шофьори. 

Приблизително 25% от тези произшествия са в следствие от шофиране  под влиянието на алкохол.

За да се намалят инцидентите на пътя, всички ние трябва да положим усилия да бъде постигната положителна промяна в мисленето и отговорността на участниците в движението.

Ние от учебен център Гавазови приемаме като своя мисия качественото обучение на младите шофьори и повишаване културата на поведение на всички участници на пътя. 

Като професионалисти с дългогодишен опит, нашите инструктори са категорични, че в ежедневието си, всеки водач има ситуации, налагащи бърза и трезва преценка. Недопустимо е да поставяме в опасност себе си и нашите близки, шофирайки под влиянието на алкохол или наркотични вещества. 

 

Как алкохолът влияе върху способността за шофиране?

Алкохолът има потискащ ефект, който влияе на редица области на мозъка:

 • Намалява полето на видимост 

 • Засяга рефлексите и координацията на движенията

 • Засилва усещането за умора и сънливост

 • Създава заблуда за “ по – добро шофиране “

 • Изкривява способността на водача да преценява скоростта и разстоянието от другите участници и обекти в движението

 • Притъпява дейността на мозъка, което пречи за вземането на бързи и адекватни решения

 • Повишава склонността към агресия

Освен тези промени, алкохолът оказва влияние и върху други черти от поведението на шофьорите, като да речем поставяне на предпазен колан, използване на каска и избор на скорост.

 

Ето как се променя поведението на водачите според нивото на алкохол в кръвта им:

 

 • Ниво на алкохол от 0.2 до 0.5 промила – Водачът не може правилно да прецени дистанцията и скоростта на приближаващите превозни средства. Увеличава се склонността му към поемане на по – големи рискове, най – вече при опасни маневри като изпреварване или прекалено близко движение до предния автомобил.

 • Ниво на алкохол от 0.5 до 0.8 промила – Зрението на водача е засегнато, в следствие на което се забавя реакцията при стоп светлини или червен сигнал на светофара. Увеличава се склонността му да шофира твърде бързо, както и правилно да преценя разстоянията.

 • Ниво на алкохол над 0.8 промила – Водачът е готов да преувеличи шофьорските си умения. Зрението му е силно засегнато, което се отразява на навременното забелязване на други участници в движението.

Важно!!! Само 10 минути са необходими, за да се забележи промяна в поведението на водачи употребили алкохол.

Запомнете!!! Управлението на моторно превозно средство, със съдържание на алкохол в кръвта над 1.2 промила е престъпление, което се наказва освен с глоба и с лишаване от свобода.

〈〈 Помислете! Не пийте, когато шофирате! 〉〉

 

Еднакво ли е влиянието на алкохола за всички водачи?

Най – общо можем да кажем, че при еднакво количество консумиран алкохол и еднакво тегло, обикновено жените имат малко по – висока концентрация на алкохол в кръвта от мъжете.

За да се отчете ефекта на алкохола върху способността за шофиране, обаче трябва да се вземат предвид и други фактори, като:

 • пол

 • възраст

 • тегло

 • умора

 • здравословно състояние

 • ниво на стрес

 • количество алкохол

 • скорост на абсорбция на алкохола

Запомнете!!! 〈〈 Ценете ЖИВОТА! 〉〉

Не шофирайте в нетрезво състояние и винаги поставяйте безопасността на първо място, защото на пътя отговаряте не само за себе си, но и за вашите спътници, както и за останалите участници в движението!