Курс професионална компетентност за ръководител на транспотрна дейност

Според последните изменения в Наредба №11 на Министерство на транспорта, (изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г.), международен превоз на пътници и товари може да извършва всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава лиценз на Общността, издаден от Министъра на транспорта. Транспортната дейност може да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо „Удостоверение за професионална компетентност”.
Учебен център „Гавазови“ извършва подготовка за изпит за придобиване на „Удостоверение за професионална компетентност”. Сертификатът, който получават превозвачите е безсрочен и международно признат. Той съвпада напълно с образеца на сертификат за професионална компетентност, публикуван в Европейската Директива за достъпа до професията - 96/26/ЕС. Всеки, който го притежава може да бъде сигурен, че този документ е признат от компетентните органи на всяка една страна-членка. Документа се подписва от Изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и е валиден при издаването на лиценза на Общността.
Актуалните дати за изпит можете да проверите на сайта на Автомобилна Администрация.

Темите разглеждани в курса са:

 • Гражданско право.
 • Търговско право.
 • Трудово право и социално осигуряване.
 • Данъчен режим.
 • Търговско и финансово управление на предприятието.
 • Достъп до пазара.
 • Технически норми и експлоатация.
 • Логистика - спедиция - ИНКОТЕРМС - комбиниран транспорт.
 • Безопасност на движението.
Практическите занимания включват решаване на тестове и казуси, близки до реалните условия на работа и пътуване.
(Програмата на този курс изцяло е съобразена с изискванията на Европейския съюз, чрез прилагането на единни и хармонизирани учебни програми в съответствие с международното законодателство.)
Обучението може да бъде индивидуално, съобразено със свободното време на кандидатите. Осигурени учебни помагала и компетентен преподавателски екип. На вниманието на ръководителите на транспортни фирми!
Учебен център „Гавазови“ организира курс за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на пътници и товари в съответствие с чл. 7, ал. 5 от ЗАП и чл. 5 от Наредба 11 на МТ и чл. 10 ал.1 на Директива 96/26/ЕО на Съвета от 19.04.1996г.
Обучението се провежда в кабинета на фирмата на ул. „Атанас Каменаров“ 5 Начало на курса – според броя на заявилите желание кандидати се изготвя предварителен график на занятията.

За допълнителна информация:

Адрес: Пловдив, ул. „Атанас Каменаров“ 5.

Телефон:

 • 032/ 59 12 10
 • 0888 526 414
 • 0897 698 933