Контролни точки – какво е важно да знаем?

Какво е необходимо да знаем за контролните точки? Как да не допускаме да ни бъдат отнети? Какво да предприемем, ако все пак изгубим част от тях?

Всеки знае, че неразделна част от шофьорската ни книжка е синия талон, който съдържа определен брой контролни точки. А за какво всъщност служат тези точки? Според закона (ЗДвП) те служат за отчитане на извършените от нас нарушения. Съответно, намаляват, когато допускаме определени нарушения, които предвиждат отнемане на точки.

Максималният размер на точките е 39, като трябва да уточним, че става въпрос за шофьори с опит на пътя над 2 години. Към днешна дата след успешно преминаване на шофьорски курс и последващото първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство, младите шофьори получават 26 контролни точки. Останалите 13 ще имат възможност да получат едва, когато натрупат стаж като водач на моторно превозно средство – не по – малко от 24 месеца.

В следващите редове ще обърнем внимание на това, как да си запазим максималния размер контролни точки. Или още – как да не допускаме да ни бъдат отнети те?

  • На първо място трябва да отбележим, че придобиването на шофьорска книжка е огромна отговорност. Какво означава това?

Освен, че е задължително да спазваме правилата за движение, крайно необходимо е да бъдем внимателни и отговорни към човешкия живот, както и да проявяваме толерантност към останалите участници в движението.

  • Информираност – колкото по – информирани сме, толкова по – благонадеждни ще бъдем на пътя.

За тази цел няма как да пропуснем да споменем нарушенията, които предвиждат отнемане на контролни точки.

 

Нарушения
Наказателни точки
1
за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително
10 т.
2
когато нарушението по т. 1 е извършено повторно
15т.
3
за отказ да бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози
12т.
4
за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места
8т.
5
за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер
10т.
6
за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез
5т.
7
за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 км/ч в населено място
12т.
8
за неспиране на пътен знак „Стоп! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ или неправилно изпреварване
8т.
9
за използване на мобилен телефон
6т.
10
за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска
6т.
11
за превозване на деца в нарушение на изискванията
6т.
12
за преминаване при червен сигнал на светофара
8т.
13
когато нарушението по т. 12 е извършено повторно
12т.
14
за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека
8т.
15
когато нарушението по т. 14 е извършено повторно
12т.
16
за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път
10т.
17
когато нарушението по т. 16 е извършено повторно
12т.
18
за неправилно изпреварване
10т.

Важно! Отнемането на точки не е единствената санкция, в отделните случаи, според разпоредбите на закона, могат да ни наложат глоба, да ни вземат книжката или да ни осъдят на лишаване от свобода.

 

В днешната тема остана да обърнем внимание на това, какво да предприемем, ако все пак изгубим част от контролните си точки.

Вариантите според закона са два:

  • Служебно от органите на МВР до максималния размер, след изтичане на две години от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са ни отнети контролни точки, т.е. 2 години трябва да сме “по – ниски от тревата”.

  • Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки след преминато допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година, при условие че водачът е заплатил наложените му наказания (глоби), което удостоверява със съответните платежни документи.

За да стане по – ясна картинката ще използваме пример:

Представете си, че в рамките на шест месеца сте глобени за използване на мобилен телефон и превишаване на разрешената максимална скорост в населено място. Според закона, тези нарушения водят до отнемане  на 18 контролни точки. В рамките на една календарна година можете да се запишете само на едно допълнително обучение, с което да възстановите най – много 13 контролни точки.