• Шофьорски курсове Пловдив
  • Автошкола Пловдив
  • Шофьорски курсове Пловдив
  • Автошкола Пловдив
  • Шофьорски курсове Пловдив
  • Автошкола Пловдив

Учебен център „Гавазови“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС в град Пловдив.

Категория „B1“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „B1“ в град Пловдив.

Категория „B“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „B“ в град Пловдив.

Категория „B+E“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „B+E“ в град Пловдив.

Категория „C“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „C“ в град Пловдив.

Категория „C+E“

Учебен център „Гавазови“ организира и провежда шофьорски курсове за водачи на МПС за категория „C+E“ в град Пловдив.

Караме,
за да пристигнем.

Учебен център „Гавазови“ провежда обучение за шофьорски курсове в категории „В1“, „B“, „B78“,„B+E“, „С“, „С+Е“  както и за категория „D“.

Нашите услуги

Новини и промоции

Шофиране при мъгла

Мъглата е природно явление, което представлява кондензирала водна пара във вид на микроскопични капки (при температура под 0 °С – […]